نان به قیمت جان

رسانک/ فشارهای رژیم فاشیست جمهوری اسلامی ایران بر ملت بلوچ وضعیت معیشتی مردم را بسیار وخیم کرده است.

علی خامنه ای در میان اختلاس ها و دزدی های سران و مقاماتِ هم دستش، چاره ای جز انحصاری کردن سوختبری در بلوچستان ندیده و اکنون در حال اعمال فشار بیشتر بر مردم میباشد.

ملت بلوچ، همان ملتی است که هیچ کس در مبارزات، پُشتش را ندیده است. این ملت میداند “حق” در مقابل دیکتاتورها گرفتنی است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*