مبارزات شب گذشته در بلوچستان

رسانک/ معترضان بامداد امروز ۷ اسفند ماه ۹۹، مسیر جاشک (جاسک) به چهبار را بسته اند.

قطعی اینترنت موجب شده تا اطلاعات و اخبار از بلوچستان خارج نشود. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*