لحظه ابدی شدن حسن محمدزهی

رسانک/ حسن محمدزهی که در اعتراض برای کشتار سوختبران بلوچ مقابل پاسگاه شورو⁩ تجمع کرده بود، امروز ۶ اسفندماه ۹۹ بدست مامورین رژیم کشته شد.

نام و یادش جاوید!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*