فضای کاملا امنیتی در مرکز بلوچستان

رسانک/ بالگردهای نظامی سپاه بر فراز آسمان شهر دُزاپ (زاهدان) برای سرکوب اعتراضات مردمی به پرواز در آمده اند.

جو شهر دُزاپ به شدت امنیتی است. 

مردم بلوچ از همه ملت ایران میخواهند که به خیابان ها بیایند و از آنها حمایت کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*