رفتار دوگانه حکومت با روحانیون اهل سنت بلوچستان

رسانک/ رژیم جمهوری اسلامی یدی طولانی در ترور ، اعدام و زندانی کردن روحانی اهل سنت در بلوچستان را دارد . نمونه اخیر آن زندانی کردن مولوی کوهی می باشد که آن هم به علت انتقاداتی است که به برخورد نظامیان با مردم و عدم رسیدگی به مشکلات مردم کرده بود و صرفا به همین جرم  در زندان مشهد و تحت فشارهای نظام بسر می برد .

رژیم جمهوری اسلامی ایران در بزنگاهای سخت وقتی  شرایط را برای کنترل اعتراضات مردمی سخت می بیند رویه ای متفاوت پیش میگیرد و با فشار به روحانیون و اجبار به اظهار نظرهای مثبت در مورد حکومت و با استناد به گفته های آنها سعی در ترسیم چهره ای مثبت از خود می نماید و نقش دایه ای مهربان تر از مادر را بازی می کند و از این طریق سعی در کنترل اوضاع دارد ، حال آنکه برای همه محرز هست که رژیم ایران کمترین اظهار نظر در مورد شرایط موجود را از روحانیون بلوچستان بر نمی تابد و با این بازی کثیف نیز بیشترین ضربه را به جایگاه روحانیون وارد می کند و با فشار  به روحانیون برای رفتار دوگانه موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به جایگاه آنها میشود .

در چنین شرایط حساسی نیاز هست علماء وضعیت موجود را درک نموده و قبل از سلب اعتماد عمومی نسبت به آنها برای خنثی نمودن این بازی اقدام کنند و بجای بازی در زمین دشمن در کنار مردم برای احقاق حقوق از دست رفته آنها مبارزه کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*