حضور گسترده معترضان به کشتار سوختبران در خیابان های شهر سوران

رسانک/ مردم سوران در اعتراض به کشتار سوختبران و اشرار نامیدن آنها توسط سرپرست فرمانداری شستون (سراوان) و همچنین کشتار معترضان در شهرستان دُزاپ (زاهدان) توسط سپاه به شدت خشمگین هستند و از اقشار مختلف در خیابان های شهر حضور دارند.

فضای شهر سوران به شدت ملتهب است. تیراندازی نیروهای امنیتی به سمت شهروندان همچنان ادامه دارد.

مردم در سراسر ایران بدانند تنها راه نجات از وضعیت فعلی، آمدن آنها به خیابان ها و اعتراض است. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*