جو متشنج در سوران / معترضان خشمگین یک کیوسک را آتش زدند

رسانک / مردم در شهر سوران پس از تیراندازی هوایی نیروهای نظامی خشمگین شده و کیوسک نیروی انتظامی را آتش زدند.

مردم در تجمع های ده تا پانزده نفری در مناطق مختلف شهر سوران در حال اعتراض هستند.

با ورود کاروان های کمکی از سایر شهرها جو امنیتی این شهر به شدت افزایش یافته و در هر چند متر نیروهای امنیتی و نظامی ایستاده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*