جوانان شجاع شورو همچنان در صف اول اعتراضات در حمایت از سوختبران

رسانک/ جوانان شجاع شورو همچنان در صف اول اعتراضات هستند.

با وجود کشته و زخمی شدن چندین تن از مردم شورو توسط ماموران امنیتی، آنها عقب نشینی نکرده و برای سرکوب رژیم خامنه ای در میدان حضور دارند.

ملت بلوچ همچنان منتظر خیزش و قیام مردم در شهرهای مختلف هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*