تداوم قطعی اینترنت تلفن همراه در بلوچستان

رسانک/ اینترنت در بلوچستان به طور کامل قطع شده و راههای ارتباطی نیز در کنترل شدید رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

از سایر مردم در ایران می خواهیم به کمک شتافته و از این حرکت که تبدیل به یک خواست عمومی جهت سرنگونی این رژیم شده، حمایت کنند.

گزارش هایی از حرکت کاروان های نیروهای نظامی از استان کرمان به سمت بلوچستان رسیده است. 

شب گذشته نیروهای رژیم به سمت مردم تیراندازی کرده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*