تداوم اعتراضات در شستون با وجود قطعی اینترنت

رسانک/ گزارش های رسیده از منطقه بم پشت از توابع شهرستان شستون (سراوان) نشان می دهد که اینترنت بصورت 2G در دسترس است که بسیار ضعیف می باشد.

اینترنت در شهر شستون (سراوان) نیز بطور کامل و تا شعاع ۲۵ کیلومتری قطع شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*