بیانیه شورای مدیریت گذار در حمایت از اعتراضات بلوچستان

رسانک/ در این بیانیه آمده است : “شورای مدیریت گذار، حمله وحشیانه سپاه پاسداران به سوخت بران بلوچ را جنایت علیه بشریت می داند و با تمام وجود از خواست های برحق و انسانی مردم بلوچستان پشتیبانی می کند و حمایت از مبارزات مردم بلوچستان را وظیفه تک تک شهروندان ایران می داند.

روز دوشنبه، چهارم اسفند ماه، ماموران سپاه پاسداران در منطقه مرزی سراوان که شرقی ترین شهرستان ایران است به روی سوخت بران بلوچ آتش گشودند و بیش از ده نفر از آنها را کشته و تعداد زیادی را مجروح کردند.

روز بعد از این حادثه مردم سراوان جلو فرمانداری این شهر به نشانه اعتراض جمع شدند که مورد بی توجهی مقامات و حمله نیروهای انتظامی قرار گرفتند و این حادثه باعث شد تا مردم خشمگین به مقابله برخیزند و فرمانداری سراوان را به تصرف درآورند.

در حال حاضر تمام منطقه در حالت نظامی بسر می برد و راه های مراسلاتی به منطقه فقط برای ماشین های سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر رژیم باز است. مردم بلوچستان برای مقابله با این وحشیگری سپاه پاسداران و گرامیداشت یاد فرزندان بلوچ، چهارشنبه ششم اسفند را روز اعتصاب عمومی اعلام کرده اند.

بلوچستان، بزرگترین استان کشور ما به لحاظ مساحت با جمعیتی حدود سه میلیون نفر، محروم ترین منطقه ایران است. فقر، بیکاری بین ۴۰ تا ۶۰ درصدی، بی آبی، از بین رفتن کشاورزی و نبود زیرساخت های اقتصادی، مردم این استان را به زانو در آورده اند. تبعیض مذهبی نسبت به بلوچستان و دشمنی آشکار با اهل تسنن یکی دیگر از دلایل بی توجهی زمامداران و نیروهای امنیتی حکومت اسلامی به این منطقه است. این نگاه امنیتی و دشمن انگارانه، در طول چهار دهه اخیر بر تمام سیاست های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نظام ولایت فقیه نسبت به بلوچستان غالب بوده و حیات اجتماعی آنرا به مرز نابودی کشانده است. گذشته از آن سپاه پاسداران از مرزهای شرقی کشور همواره بعنوان بزرگراه قاچاق و تروریسم استفاده می کند و این هم موضوع دیگری است که بر زندگی مردم این استان تاثیر مخرب خودش را گذاشته است.

در چنین شرایطی مردم بلوچستان، “سوخت بری” را بعنوان راهی برای زنده ماندن و کسب لقمه ای نان پیشه کرده اند. آنها قاچاقچی نیستند و سود کلان این کار هم نصیب سپاه می شود که گمرک خودش را در مناطق مرزی دایر کرده است. طرح جدید سپاه پاسداران موسوم به “رزاق” که می خواهد اجازه سوخت بری را فقط به افراد خودی بدهد و در نتیجه بخش وسیعی از سوخت بران را حذف و معیشت انها را با خطر نیستی روبرو کند، علت اصلی ناآرامی های جدید است.

شورای مدیریت گذار، حمله وحشیانه سپاه پاسداران به سوخت بران بلوچ را جنایت علیه بشریت می داند و با تمام وجود از خواست های برحق و انسانی مردم بلوچستان پشتیبانی می کند و حمایت از مبارزات مردم بلوچستان را وظیفه تک تک شهروندان ایران می داند.

در طول ماه های اخیر ده ها نفر از فرزندان غیور این دیار اعدام شده اند. تنها راه دست یابی به یک جامعه انسانی و رهایی از جهنمی که حکومت اسلامی برای ما رقم زده، گذر از آن برای ساختن ایرانی آزاد و آباد بدست توانای خود شهروندان این کشور است. با همبستگی ملی سرنوشت خود را تغییر و تعیین کنیم.

دبیرخانه شورای مدیریت گذار

ششم اسفند ۱۳۹۹

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*