اگر این بار سکوت کنیم، رژیم جمهوری اسلامی ایران بدتر از آنچه در طول چهل و دو سال بر سر مردم آورده؛ خواهد آورد

رسانک/ اگر این بار سکوت کنیم، رژیم جمهوری اسلامی ایران بدتر از آنچه در طول چهل و دو سال بر سر مردم آورده؛ خواهد آورد.

رژیم معتمدین و برخی روحانیون را مجبور به دادن فراخوان جهت برقراری آرامش کرده است.

سکوت مساوی است با بازداشت، زندان و اعدام های بیشتر

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*