اعتراضات در بخش پلان_دشتیاری

رسانک/ مردم شجاع پلان جرقه اعتراضات در این منطقه را زده و در حال تجمع و بستن محورهای ترانزیتی هستند.

ملت بلوچ همچنان در اعتراض به کشتار سوختبران توسط سپاه در میدان حضور دارند و با وجود فضای امنیتی عقب نشینی نکرده اند.

اعتراضات به سمت سواحل بلوچستان به سرعت پیشروی کرده و مردم در مناطق مختلف اعلام همراهی کرده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*