گشت زنی مداوم در مرکز بلوچستان

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۶ اسفند ماه ۹۹ نیروهای امنیتی و نظامی حضور گسترده ای در خیابان شهر دُزاپ مرکز بلوچستان دارند.

گزارش هایی از يورش این نیروها به بازار مشترک دزاپ (زاهدان) رسیده است.

سیاست ایجاد رعب و وحشت سیاستی شکست خورده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*