کشته شدن دو نفر از معترضان در شورو دزاپ (زاهدان)

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۶ اسفند ماه ۹۹ بدنبال تیراندازی نیروهای نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران به سمت مردم معترض در منطقه “شورو” دستکم دو نفر من جمله یک کودک کشته شدند.

هویت کودک “حسن محمدزهی، سیزده ساله فرزند نیازمحمد و فرد کشته شده دیگر با هویت محمدصالح معتقدی محرز گشته است.

گفتنی است که محمدصالح از کنار خیابان در حال گذر بوده که نیروهای رژیم به سمت او شلیک کرده اند.

نیروهای رژیم درگیری های گسترده ای با معترضان در منطقه” شورو” داشتند.

اکنون اینترنت در بلوچستان تقریبا بصورت کامل قطع شده و گمان می رود رژیم جمهوری اسلامی ایران دست به جنایات بزرگتری بزند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*