نیاز فوری به اقدام عملی

رسانک/ ملت بلوچ از همه کانال های مردمی و احزاب سیاسی می خواهند تا در عمل و با حضور همه اقشار در خیابان شهرهای ایران و با خیزش خود اعلام حمایت خود را اعلام کنند.

اینترنت در بلوچستان به طور کامل قطع شده و جمهوری اسلامی قصد دارد تا جنایت آبان ۹۸ را در شهرهای بلوچستان تکرار کند.

ملت بلوچ همچنان چشم انتظار خیزش ملت های ایران در شهرهای خود هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*