نافرمانی مدنی در بلوچستان

 رسانک/ تصاویری دیگر از اعتصاب کسبه و بازاریان اصلی شهر دُزاپ (زاهدان) در اعتراض به کشتار جوانان بلوچ 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*