مولوی کوهی فراموش نخواهد شد

رسانک/ مولوی فضل الرحمن کوهی روحانی بلوچ منتقد رژیم جمهوری اسلامی ایران، که بارها جنایات رژيم را برملا کرده بود، همواره در اذهان مردم بلوچستان است.

رژیم برای ساکت کردن صدای مولوی کوهی او را به زندان افکنده غافل از اینکه فکر و صدای این روحانی شیرمرد بلوچ همچنان لرزه به جان سپاه و جمهوری اسلامی می اندازد.

اعتراضات مردمی ادامه خواهد داشت و با قطع کردن اینترنت لکه ننگ دیگری بر پیشانی این رژیم خواهد ماند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*