فرار نیروهای سپاه پاسداران در برابر اراده ملت بلوچ

رسانک/ جوانان مبارز بلوچ در کورین سرجنگل با دستان خالی پایگاه را تسخیر کرده و ماموران سپاه پاسداران را فراری دادند.

با وجود جو سنگین امنیتی و تیراندازی های ممتد ماموران خامنه ای، مردم بلوچ عقب نشینی نکرده و نیروهای سپاه را فراری دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*