سپاه بزرگترین قاچاقچی در بلوچستان

بازنشر

رسانک/ شعله های فقر و تبعیض گرفتار جان مردمانی گشته اند كه سالیان درازی از رشد و توسعه ی خود باز داشته شده اند.

مردمی که زبان و فرهنگشان ریشه در تمدن بشر دارد در حصار ظالمان محبوس شده اند و جوانه هایشان همواره هرس می شوند تا مبادا رشد كنند و شكوفه دهند.

احتیاج به نان شب، غرش این شیران را گرفته و تاریکیِ  عمیقی بر روانشان انداخته است،مردمی که گدایی و راهزنی را بر خود عیب میدارند به ناچار به سوخت بری و جابجایی کالا در نوار مرزی روی آوردہ اند و جانشان را برای سیری شکم زن و فرزند خود به دست گرفته اند و پی لقمه نانی آرام ندارند. 

از سوی دیگر صاحبان زَر و زور با ھمدستی سادہ لوحان خودفروش، به تاراج منابع طبیعی و قاچاق گستردہ مشغولند و در مسیر و توطئه هایشان کسی جرأت سخن ندارد. همه ی مردم مرز نشین در بلوچستان شاهد تردد بی حد و حساب تانکر های نفتکش غیرقانونی، کانتینرهای قاچاق و ترانزیت مواد مخدر توسط سپاہ پاسداران و عوامل آنها هستند. 

قاچاقی که چندین سال است از مسیرهای تردد اصلی و مرزهای رسمی در مقیاس عظیمی انجام میگیرد، در حالی که جوانان سوخت بر بلوچ با داشتن چند گالن انگشت شماری سوخت یا کالای غیرقاچاق هدف گلوله ی مزدوران رژیم و نیروهای امنیتی قرار میگیرند یا در آتش این مصیبت خاکستر می شوند. 

با وجود قتل های روزانه، هیچگونه دادرسی در رابطه با این قتل ها انجام نمی شود و قاتلین با ادامه ی وحشی گری، تنها راہ كسب نان را بر آنان بسته اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*