دود تیراندازی نیروهای سپاه به سوختبران در چشم رژیم

رسانک/ این خشم ملت بلوچستان نسبت به ظلم و ستم های رژیم جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سپاه پاسداران است که نشانگر پایان جمهوری اسلامی ایران است.

ویدئویی از شجاعت مردم بخش کورین دزاپ 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*