خلع سلاح نیروهای سپاه

رسانک/ مردم با اتحاد و همراهی همدیگر می توانند جلوی نیروهای تا دندان مسلح رژیم ایستادگی کنند.

اعضای سپاه بهتر است سلاح های خود را بر زمین گذاشته به جمع مردم بپیوندد.

ویدئویی از پاسداران خامنه‌ای که در دستان جوانان بلوچ کورین که راهی جز مقاومت مشروع برای آنها باقی نمانده است، ببینید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*