حمایت یک سرباز آزاده از معترضان بلوچستان

رسانک/ نیروهای وفادار به مردم در ارگان های امنیتی و نظامی از مردم بلوچستان حمایت می کنند.

ملت بلوچ بداند تنها نخواهد ماند. این اعتراضات به سایر شهرهای ایران رسیده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*