حمایت حمایت

رسانک/ مردم بلوچستان خواستار اعتراض مردم در سایر شهرهای ایران، هستند.

اتحاد می تواند این رژيم را از پای درآورد.

نیروهای امنیتی و نظامی رژیم در بسیاری از مناطق درگیر در بلوچستان متواری گشته اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*