جو امنیتی شدید در فلکه کوثر شهر دزاپ

رسانک/ گزارش های رسیده به وبسایت تحلیلی خبری رسانک حکایت از حضور نیروهای امنیتی رژیم در فلکه کوثر و ایجاد جو امنیتی شدید در آن دارد.

 نیروهای امنیتی و نظامی در دزاپ (زاهدان) در حالت آماده باش جهت مقابله و جلوگیری از شکل گرفتن اعتراضات می باشند.

مردم و کسبه مغازه هایشان را در نقاطی از شهر باز نکرده اند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*