تیراندازی نیروهای رژیم به سمت معترضان در کورین

رسانک/ نیروهای امنیتی در کورین سرجنگل به سمت مردم بلوچ معترض به کشتار سوختبران بلوچ توسط سپاه تیراندازی کردند.

وضعیت کورین در حال ملتهب شدن است. مردم هر چه سریع تر به کمک برادران خود بشتابند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*