ترس جمهوری اسلامی ایران از خیزش مردم بلوچستان

رسانک/ تراکم گسترده نیروهای امنیتی در نقاط مختلف شهر دُزاپ (زاهدان) نشان از ترس زیاد رژیم از خیزش مردم بلوچستان و کشیدن  دامنه اعتراضات و اعتصابات به سراسر ایران دارد.

اعتراضات بلوچستان علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، نیاز به حمایت و همدلی سراسری دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*