تخریب سنگرهای پاسگاه کورین توسط معترضان

رسانک/ مردم به جان امده از ظلم نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران در بخش کورین دزاپ (زاهدان) پس از تسخیر پاسگاه، در حال تخریب سنگرهای آن هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*