بیانیه‌ حمایتی حزب مرکزی آزربایجان از ملت مظلوم بلوچستان

ملت قهرمان بلوچستان سالهاست که از جانب حاکمیت مرکزگرای تهران، بسان سایر ملل رنج‌دیده ساکن ایران مورد ظلم و تعدی قرار گرفته و تعمداً از رشد و بالندگی متناسب با شأن تاریخیشان باز مانده اند.

افزون براین، حاکمیت شعوبی تهران، با هژمونی غیر انسانی مخصوص خود و البته بنام اسلام، ظلم مضاعفی را بر ملت نجیب و برادران دینی بلوچستان روا میدارد.

تبعیضهای آشکار و نهان جمهوری اسلامی ایران بر خطه‌ آفتاب بلوچستان لاینقطع ادامه داشته و موجب فقر مطلق اهالی آن مرزو بوم شده است. فلذا مردم قهرمان بلوچستان را جهت تأمین اولیه‌ مایحتاج روزمره به کارهای دون شأن ایشان و پرخطر سوق داده است. از طرفی نیز همان اندک مفر درآمد را نیز با سرب و گلوله آمیخته است. تا جایی که  اهالی غیور سراوان در تاریخ چهارم اسفند جان به لب شده و با شجاعت تمام، مقر اصلی حاکمیت مطرود و مذموم تهران که همانا فرمانداری میباشد را تسخیر نموده و ندای مظلومیتشان را قبل از اینکه کورسوی اینترنتشان قطع شود به جهانیان عرضه نمودند.

بدینوسیله حزب مرکزی آزربایجان اشعار و اعلام میدارد که در کنار ملت غیور بلوچستان و علی الخصوص مردم سراوان قهرمان  ایستاده‌ایم و با کمال  احترام از آنان حمایت نموده و در حد بضاعتمان صدای رسایشان بوده و خواهیم بود.

حزب مرکزی آزربایجان

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*