بازار چهارراه رسولی در اعتصاب

 رسانک/ ویدئویی دیگر از اعتصاب کسبه چهارراه رسولی، مرکز تجاری شهر دُزاپ (زاهدان) در اعتراض به کشتار جوانان بلوچ 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*