اعلام حمایت گیلانی ها از اعتراضات بلوچستان

رسانک/ جمهوری اسلامی طی۴۲ سال عمر خود جنایت های مختلفی در ایران انجام داده، که آبان ۹۸ از جانگدازترین های آن است. 

دریدن سینه های سوختبران بلوچ در مرز شمسر شستون (سراوان)، برای بسیاری یادآور کشتار نیزار های ماهشهر بود.

رژیم پس از تجربه قطع اینترنت در اعتراضات آبان ماه، آن را ابزاری برای سرکوب قرار داده است.

اگر مردم ایران بپانخیزند رژیم که در سرکوب مردم بلوچ تجربه و مهارت بالایی دارد با سکوت خبری و قعطی اینترنت، اسفندی به سرخی آبان در بلوچستان رقم خواهد زد.

تنها راه نجات و رهایی از چنگال رژیم خونخوار و تمامیت خواه جمهوری اسلامی اتحاد و همدلی همه مردم ایران است. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*