اعلام حمایت خوزستانی های خونگرم از مردم بلوچستان

رسانک/ هیچ کس جنایت رژیم جمهوری اسلامی ایران را در نیزارهای ماهشهر فراموش نخواهد کرد.

اتحاد و همبستگی تنها راه رهایی از تکرار جنایت نیزارهای ماهشهر و شمسر سراوان است.

به خیابان ها بیایید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*