اعتراضات در پهره

رسانک/ مردم در شهر پهره (ايرانشهر) به خیابان ها آمده و برخی مسیرها مسدود هستند.

این خیزش لحظه به لحظه در حال گسترش است. انتقام خون “شهیدان راه نان حلال” را با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهیم گرفت.

از یکایک مردم در شهرهای دیگر ایران می خواهیم به این اعتراضات بپیوندند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*