آغاز نافرمانی مدنی در بلوچستان

 رسانک/ کسبه و بازاریان اصلی شهر دُزاپ (زاهدان) ، مرکز بلوچستان در اعتراض به کشتار جوانان بلوچ دست به اعتصاب زدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*