آتش زدن یک خودروی نیروهای رژیم در بخش کورین

رسانک/ جوانان مبارز در مقابل نیروهای سپاه مقاومت می کنند.

نیروهای کمکی به کورین سرازیر هستند.

حمایت تنها راه است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*