آتش به جان رژیم در کورین

رسانک / اتحاد جوانان در بخش کورین از توابع شهرستان دُزاپ (زاهدان) آتش به جان رژیم و نیروهایش انداخت.

مردم در سایر شهرها و نقاط به اعتراض پیوسته اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*