چرا سپاه پاسداران پاسخ جوانان معترض شستون را با آتش و گلوله داد؟

رسانک / سپاه پاسداران چهره اصلی خود را در دو روز گذشته ی بلوچستان به خوبی نشان داد. 

استعفاء و بر زمین نهادن اسلحه سپاه توسط کسانی که عضو هستند می تواند کوچکترین کاری باشد که این افراد در حمایت از هم خونان خود انجام دهند. 

سخنان جمشید امیری، فعال سیاسی بلوچ را ببینید. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*