ورود خوردهای یگان ویژه و ضد شورش به شستون

رسانک/ ده ها خودروی یگان ویژه و ضد شورش از منطقه گُشت عبور کرده و در حال ورود به شهر شستون (سراوان) هستند.

پس از گسترش اعتراضات مردم و زمین گیر شدن نیروهای انتظامی، سپاه از دُزاپ درخواست نیروی کمکی کرده بود.

همچنین گزارش های از حرکت مردم اطراف شستون به این شهر  وجود دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*