واکنش و حمایت رضا پهلوی از سوختبران بلوچ

رسانک/ رضا پهلوی در مورد جنایتی که سپاه پاسداران در منطقه مرزی بم پشت در روز دوشنبه ۴ اسفند ماه ۹۹ مرتکب شده است گفت: “سوختبری انتخاب هم‌میهنان بلوچ مظلوم ما در بلوچستان نیست. این جمهوری اسلامی است که مردم محروم استانهای مرزی ایران را به کارهای خطرناکی چون سوختبری و کولبری وادار کرده و خود نیز آنها را به گلوله می‌بندد.

 خیزش مردم شجاع سراوان علیه ظلم و ستم بی‌پایان این رژیم، شایسته تقدیر و همراهی ماست. باور دارم که در ایران آباد و آزاد فردا، بلوچستان طعم رونق و رفاه را خواهد چشید.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*