غرب اقلیم بلوچستان به تکاپو افتاد

رسانک/ مردم مناطق جدا شده از بلوچستان همچون گیاوان زمین و رودبار زمین در استان های همجوار اعلم همبستگی با مردم شستون (سراوان) دارند.

رژیم های حاکم در ایران به بهانه توسعه و پیشرفت بسیاری از مردم بلوچ را از سرزمین اصلی منفک کردند ولی همواره ساکنان این مناطق ثابت کرده اند که جان و دلشان با بلوچ های داخل استان بلوچستان و سیستان است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*