تصاویری از زخم های جمهوری اسلامی ایران بر سوختبران بلوچ

رسانک/ برای این‌‌که‌ تصویر دقیق‌تری از سوختبران بلوچ داشته باشید ( همان‌هایی که مزدوران جمهوری اسلامی قاچاقچی می‌نامند) به تعدادی از عکس‌های “صادق سوری” نگاه کنید‌: به بدن‌‌های تهیدستانی که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و نئولیبرالیسم هار، برای نان در آتش می‌سوزند و هر آینه در در معرض رگبار گلوله‌های پاسداران قرار دارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*