بازداشت و ضرب و شتم چندین نفر از معترضان شستونی

به گزارش رسانک، بر اساس گزارش های رسیده به رسانک، در پی به خشونت کشاندن تجمع مسالمت آمیز مردم در شهر شستون توسط نیروهای نظامی چندین تن مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند.

در ب خی نقاط مردم مانع بازداشت معترضان و همراهان شده اند.

یک منبع آگاه در این باره به رسانک گفت: مردم قصد یک تجمع مدنی مسالمت‌آمیز در مقابل فرمانداری داشتند که پس از پرتاب گاز اشک آور توسط نیروهای انتظامی و سپاه این اعتراضات شکل خشن تری گرفت.

این منبع گفت: “گرچه مردم شستون به حمایت نیاز دارند ولی همچنان جانانه در حال ایستادگی هستند و از همه مردم در شهرهای مختلف بلوچستان دعوت به حمایت این معترضان کرده اند.”

گفتنی است که اعتصابات و اعتراضات در حال گسترش میباشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*