اعلام حمایت مردم و هنرمندان در شهرهای ایران از اعتراضات مردمی بلوچستان

رسانک/ مردم و هنرمندان در شهرهای مختلف ایران، حمایت خود را از اعتراضات مردمی در بلوچستان اعلام می کنند.

گسترش اعتراضات مردمی بلوچستان به سایر شهرها جمهوری اسلامی را خفه خواهد کرد.

اتحاد و همبستگی سایر مردم در دیگر استان ها و آمدن به خیابان ها لازمه اصلی است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*