اعلام حمایت رستم میرلاشاری از اعتراضات در بلوچستان

رسانک/ رستم میرلاشاری هنرمند و خواننده پرآوازه بلوچ، حمایت خود را از اعتراضات مردمی در بلوچستان اعلام کرد. 

میرلاشاری در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

‏”The Iranian religious state and its army, avenged by Baloch youths. They do it for their failed plans.  Violence against Balochs should be stopped.  An international democratic interaction is needed to stop the everyday violence against the Baloch people. 

كشتار هر روزه بلوچها بى شك براى تلافى پروژه هاى شكست خورده امنيتى حكومت دهـشتناك اسلامى از نوع ايرانى شيعى ان است. 

سوختبرها و كولبرها را مى كشند براى انتقام جويى بابت عدم كاميابی هايشان در عرصه داخلى و خارجى، براى زهر چشم گرفتن، براى ترساندن.

كسى را تشويق به مواجه مسلحانه براى احقاق حقوق نمى كنم. اما ملت بلوچ بايد به پا خيرند و هوشمندانه حكومت تزویر و ريا و نمايندگان غير مسئول حكومت در منطقه را وادار به عقب نشنى و پاسخگویی كنند.

اينان بدون شرمسارى دوباره وساطت خواهند كرد و ملت بلوچ را با ترساندن از عوامل بيگانه به بيراه خواهند كشاند. 

اما به آينده بايد باور داشت و اميدوار بود. بلوچها عزت نفسشان بى بديل است و شعور ملى جامعه بلوچ در مقابل زور و ظلم هر گز سر خم نخواهد كرد.

باشرفهاى دنيا در سرزمين ايران و بيرون از آن، همراه آزاديخواهان و عدالتجويان بلوچ اند. 

پا دا او گهيئن ورنا”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*