اعزام ده ها خودروی زرهی از دزاپ به سمت شستون

رسانک/ سپاه پاسداران پس از زمین گیر شدن از قیام مردم شستون، از دزاپ درخواست نیروی کمکی کرده است.

طبق اعلام منابع محلی، ده ها خودروی نظامی و زرهی از دُزاپ عازم شستون برای سرکوب مردم بلوچ شده اند.

 اعتراض مردم در حال گسترش است و رژیم از بیم سرایت قیام به سایر مناطق، اینترنت در شستون را قطع کرده است.

مردم دیگر شهرهای بلوچستان ساکت نباشند و برای حمایت از هم خون های شستونی خود دست به اعتراض مسالمت آميز بزنند. 

اتحاد و یکپارچگی ملت بلوچ در این شرایط می تواند مثمرثمر واقع شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*