اعتصابات سراسری بلوچستان

چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ سراسر شهرهای بلوچستان مغازه ها را تعطیل میکنیم. 

در اعتراض به قتل عام جوانان بی دفاع بلوچ از دزاپ و نصرآباد (زابل) ، تا جاشک و سیریک و چهبار، از جیرپت و رودبار تا میرجاوه و واش و پهره و شستون. 

همه و همه کسرکند تا سرباز و آشار، دشتیاری تا بشکرد، مئگس و سب_سوران تا جالک ، زرآباد تا نصرت آباد، گه و بنت تا لاشار….

همه مغازه ها را تعطیل میکنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*