‎کمبود خون در بیمارستان رازی شستون

‎ رسانک/ بیمارستان رازی شهرستان شستون به دلیل شمار زیاد سوختبران زخمی شده به شدت با کمبود خون مواجه شده است.

‎بسیاری از سوختبران به دلیل از دست دادن خون زیاد و کمبود خون در بیمارستان وضعیت وخیمی دارند.

‎ از همه شهروندان می خواهیم تا با مراجعه به مراکز خون دهی مستقر در شهرهای خود و علی الخصوص شستون نسبت به اهدای خون اقدام کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*