سکوت شرم آور نمایندگان بلوچ در مقابل جنایات سپاه

رسانک/ سپاه پاسداران امروز ۴ اسفند ماه ۹۹ دست به جنایتی بزرگ و فراموش نشدنی در مرز منطقه بمپشت از توابع شهرستان شستون، زده است.

به خاک و خون کشیدن ده ها نفر از شهروندان بلوچی که در نبود اشتغال پایدار و کار مناسب و در میان تورم افسارگسیخته، که بانی اش خود رژیم جمهوری اسلامی ایران میباشد، توسط نیروهای سپاه پاسداران فراموش نخواهد شد. ابعاد این جنایت به نحوی گسترده بوده که بیمارستان و سردخانه شهر شستون در آستانه پر شدن قرار گرفته است.

نیروهای امنیتی و نظامی حتی به تجمع خانواده های قربانیان در مقابل بیمارستان شستون حمله ور شده و آنها متفرق کرده اند. کار به جایی رسیده که نیروهای غیربومی نظامی و امنیتی حتی به اعضای خانواده های این قربانیان اجازه ملاقات با جگر گوشه هایشان هم نمی دهند.

از سوی دیگر سکوت شرم آور نمایندگان بلوچ همچون ملک فاضلی، اسماعیل حسین زهی، عبدالناصر درخشان و معین الدین سعیدی نسبت به جنایت سپاه پاسداران، می تواند نکته سیاه دوره نمایندگی این افراد باشد.

رژیم جمهوری اسلامی ایران از یک سو در حال غارت همه منابع طبیعی و زیرزمینی بلوچستان میباشد و از سوی دیگر کسانی را که تنها چاره زنده ماندن را در شغل خطرناک سوختبری دیده اند؛ به رگبار بسته و به خاک و خون می کشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*