سوء مدیریت و جولان کرونا در صف روغن در چهبار

 رسانک/ ناکارآمدی جمهوری اسلامی و ضعف مدیران آن در بلوچستان همچنان موجب تجمع و ازدحام جمعیت در شرایط حاد کرونایی برای دریافت کالاهای اساسی می شود.

امروز دوشنبه ۴ اسفند ۹۹ ویدئویی از صف طولانی مردم چهبار برای دریافت روغن منتشر شده که بیانگر بی توجهی رژیم به سلامت و کرامت انسانی شهروندان بلوچ در شرایط همه گیری بیماری کرونا هست.

تداوم این صف ها در حالی است که بسیاری از واحدهای صنفی در چهبار و دیگر شهرهای بلوچستان به بهانه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی پلمب شدند.

فشارهای سخت و بی سابقه معیشتی بیش از پیش موجب نارضایتی عمومی و انزجار مردم بلوچ از حکومت جمهوری اسلامی ایران شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*