ساخت شهرهای جدید بدون امکانات استاندارد شهری/ فراهم کردن زمینه برای تقسیم بلوچستان

به گزارش رسانک ، معین الدین سعیدی عضو مجلس ایران در حالی از اضافه شدن دو بخش، یک شهرستان و شهر جدید در حوزه انتخابیه خود خبر داده که این نقاط هیچگونه زیرساخت مناسبی جهت ارتقا ندارند.

بر اساس گزارش این عضو مجلس، بخش زرآباد به شهرستان تبدیل می‌شود که مشتمل بر بخش مرکزی و سورو است، هم‌چنین روستای صیادی تیس به شهر تبدیل می‌شود. به جای بخش زرآباد، دهستان کهیر در حوزه شهرستان کُنرَک به بخش تبدیل می‌شود تا این شهرستان  مشتمل بر دو بخش کهیر و مرکزی شود.

علاوه بر این در حوزه شهرستان چهبار دهستان پیرسهراب تبدیل به بخش خواهد شد تا بخش‌های این شهرستان به سه بخش شامل پیرسهراب، پلان و مرکزی ارتقا یابد. روستا و بندر راهبردی بریس هم به شهر تبدیل می‌شود.

این تقسیمات جدید حکومتی در حالی انجام می شود که این مناطق هیچگونه استانداردی جهت ارتقا جغرافیایی ندارند و صرفاً اسامی آنها از روستا به بخش و شهر و شهرستان تبدیل خواهد شد. 

این اقدامات در راستای تسریع بخشیدن به طرح فاشیستی تقسيم بلوچستان است که می تواند زنگ خطری برای فرهنگ، زبان و رسوم مردم بلوچ باشد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*